Czyszczenie, renowacja kamienia

Poszukując idealnego sposobu na czyszczenie kamienia warto swoją uwagę w szczególności skupić na metodzie piaskowania. Piaskowanie kamienia czy jakiekolwiek innego materiału opiera się na czyszczeniu (bądź kształtowaniu) dowolnej powierzchni z wykorzystaniem odpowiedniego materiału ściernego.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Piaskowanie, czyszczenie, renowacja.

Poszukując idealnego sposobu na czyszczenie kamienia warto swoją uwagę w szczególności skupić na metodzie piaskowania. Piaskowanie kamienia czy jakiekolwiek innego materiału opiera się na czyszczeniu (bądź kształtowaniu) dowolnej powierzchni z wykorzystaniem odpowiedniego materiału ściernego. Cały proces technologiczny odbywa się przy wsparciu strumienia sprężonego powietrza (znacznie rzadziej s tym procesie wykorzystuje się ciecz). Poza czyszczeniem kamienia, metoda piaskowania idealnie sprawdzi się również w przypadku innego rodzaju materiałów, między innymi cegły czy stali.

W metodzie piaskowania stosuje się przede wszystkim piasek bardzo drobny (który jest starannie wyselekcjonowany na drodze przesiewania). Piaskowanie choć jest metodą ogromnie skuteczną, może być jednak nieco niebezpieczne dla osoby, która je wykonuje (przede wszystkim bez względu na to, iż w czasie przeprowadzania całego procesu drobinki piasku mogą dostać się do płuc pracownika, co może przyczynić się do powstania jednej z chorób pylicznych). Ze względu na szkodliwość tej metody dla osoby, która ją przeprowadza, piaskowanie nie może być przeprowadzane przy wykorzystaniu piasku kwarcowego.

Aby czyszczenie kamienia metodą piaskowania było efektywne i bezpieczne, bezwzględnie w tym czasie przestrzegać należy przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Najważniejsze w tym przypadku jest to, aby:
-pomieszczenie, w którym przeprowadzane jest piaskowanie musi być bardzo dobrze wentylowane,
-w piaskowaniu poza odpowiednim piaskiem mogą zostać użyte inne materiały (jak np. szlaka miedziowa, śrut, szkło, metal, granat, żużel, suchy lód) pod warunkiem jednak, że zostaną odpowiednio rozdrobnione,
-pracownik przeprowadzający piaskowanie powinien mieć na sobie specjalny strój ochrony, zabezpieczający przede wszystkim oczy oraz drogi oddechowe.

PIASKOWANIE GROUP

Adres: 30-444 Kraków/Góra Libertowska 24
Tel: 883 989 307
Mail: kontakt@renowacjadomow.com